Ga naar de inhoud

Sponsors & Fondsen

Dit zijn de sponsors die het project Buren van 2015 mogelijk hebben gemaakt.

Sponsorprogramma

De stichting heeft inmiddels vele instellingen aangeschreven voor subsidies. Maar daarmee alleen komen we er niet. Naast de bijdrage van € 1.000 die het bestuur van Cantiamo ter beschikking heeft gesteld, zijn de inkomsten uit kaart verkoop en sponsoren onontbeerlijk. Dus kijken de organisatoren ook naar de individuele leden van Cantiamo. Wij hopen dat jullie je gaan inspannen om veel kaarten heel veel kaarten te verkopen en hopelijk ook (kleinere) sponsoren gaan werven. Wij hebben het jullie daarvoor makkelijk gemaakt door een mooi sponsorprogramma op te tuigen. Dat programma vinden jullie hieronder. En voor het verkopen van dit prachtige project hoeven jullie alleen maar het website adres door te geven. Daar vinden de mogelijke sponsoren alle informatie die zij nodig hebben om hun portemonnaie te trekken. Dus stuur de link naar al jullie familieleden, vrienden en kennissen en natuurlijk naar de lokale middenstand!!

De organisatoren hebben hoge verwachtingen van de uitkomst van jullie inspanningen. 

  1. Kennissen van de Buren: Mensen kunnen kennis worden als zij een bedrag aan de stichting doneren. Een kleine (eenmans)zaak zal bij een donatie vanaf € 200, een grotere zaak vanaf een donatie van € 500 of hoger specifiek worden vermeld als sponsor van het project.
  2. Vrienden van de Buren: Om als “Vriend”aangemerkt te worden moet men minimaal 4 kaarten a € 20 per stuk afnemen. Een kaart geeft recht op het bijwonen van een van de 9 voorstellingen (m.u.v. de première). Daarnaast heeft men recht op een hapje en een drankje.
  3. Boezemvrienden van de Buren: Een “Boezemvriend” moet 2 kaarten afnemen a € 25 per kaart. Een kaart geeft recht tot het bijwonen van de première en ook een hapje en een drankje. Het aantal Boezemvrienden is gemaximeerd tot 35 (dit betekent 70 plaatsen). De overige plaatsen zijn voor genodigden.