Ga naar de inhoud

ANBI

Stichting Vrienden van de Buren heeft een culturele ANBI status sinds 30-10-2014.

Naam

Stichting Vrienden van de Buren
KvK nummer 61788635
Fiscaal nummer 8544.88.947.B.01
RSIN 854488947

Postadres

p/a Beauforthuis
Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz
0343 49 18 58
info@nullvriendenvandeburen.nl

Statuten

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het organiseren en (doen) uitvoeren van muziek- en/of  theater projecten vooral op het gebied van koormuziek, al dan niet in combinatie met toneel uitvoeringen, en voorts al wat met een en ander of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderend kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van concerten al dan niet in combinatie met toneel uitvoeringen.

Beleidsplan

Voor het jaar 2024 zijn er geen plannen.

Bestuurders

  • Voorzitter: Lidwien Vork
  • Secretaris: vacature
  • Penningmeester: vacature
  • Lid: Eddy Breunesse

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten

Financiële verantwoording